FANDOM


Słuchajcie, do wszystkich użytkowników Wiki. Na tej wiki jest 16 stron, a my pozostawiamy te artykuły z samymi obrazami lub z samą treścią. Więc żeby ulepszyć artykuły musimy robić infoboxy dla postaci! Ja nie mogę, bo nie znam się na HTML, ale wy się napewno znacie, więc pomóżcie trochę.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.